Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng?

Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng? Bình đẳng liên quan đến vấn đề lao động cũng được pháp luật quy định, điều này đảm bảo cho người lao động được tự do và bình đẳng như nhau trong vấn đề lao động và việc làm.

Bạn đang xem: Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng?

1. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng?

  1. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động
  2. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động
  3. Nghĩa vụ của người lao động
  4. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ

Trả lời đáp án đúng là B. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

Những đáp án còn lại không đúng vì:

  • Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động là bình đẳng về những vấn đề liên quan đến hợp đồng như tự do làm việc cho bên nào theo ý muốn của mình.
  • Nghĩa vụ của người lao động không quy định việc tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm.
  • Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ là bình đẳng về công việc và quyền lợi ích trong lao động giữa nam và nữ.
Tham Khảo Thêm:  How dangerous are lahars? - Trường Tiểu học Thủ Lệ

2. Quyền của người lao động

Căn cứ vào điều 5 khoản 1 Bộ luật lao động 2019 quy định:

1. Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

e) Đình công;

Tham Khảo Thêm:  How design is important to the content?

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy có thể thấy người lao động có quyền về tìm kiến việc làm, học nghề, nâng cao trình độ mà không bị phân biệt đối xử, được đảm bảo công bằng về mức lương, được từ chối việc làm khi có nguy cơ đe doạ đến tính mạng, được đơn phương chấm dứt hợp đồng,….

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về câu hỏi Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc làm là thể hiện bình đẳng? Mời các bạn tham khảo thêm những bài viết hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Dân sự liên quan.

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *