Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội?

Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội? Mọi sự vận động và phát triển của xã hội đều có những quy luật cơ bản chi phối. Trong những quy luật đó sẽ có quy luật là nền tảng và cơ bản nhất cho quá trình vận động và phát triển.

Bạn đang xem: Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội?

1. Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội?

Trong phép biện chững duy vật thì quy luật chuyển hóa từ biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất và ngược lại là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội.

Bởi quy luật trên nêu rõ sự thống nhất về lượng và chất trong sự vật tạo nên độ của sự vật đó. Nếu những sự thay đổi về lượng dần đạt đến giới hạn sẽ xảy ra bước tiến, bước nhảy khiến chất cũ bị phá vỡ và chất mới hình thành. Quy luật chuyển hóa từ thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại nên đã chỉ ra cách thức vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng.

Quy luật này mang ý nghĩa là bất cứ việc gì cũng cần phải tích lũy về lượng, không được nóng vội và chủ quan. Khi sự tích lũy đã đạt đủ thì chúng ta sẽ cần thực hiện những bước nhảy để phát triển tránh sự trì trệ.

Tham Khảo Thêm:  Đã Bao Nhiêu Ngày Kể Từ 1/9/1997, Xem Bói Ngày Sinh

Ngoài quy luật này thì phép biện chứng còn có những quy luật khác được nêu trong các mục dưới đây.

Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội?
Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội?

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập với nhau tạo thành mâu thuẫn trong chính bản thân chúng. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập sẽ tạp nên lực nội tại của sự vận động và phát triển. Từ đó sẽ khiến cho những cái cũ, lỗi thời mất đi và cái mới được hình thành.

3. Quy luật phủ định của phủ định

Quy luật phủ định của phủ định là một quy luật cho phép duy vật biện chứng. Quy luật này nghĩa là chỉ sự vận động, phát triển của sự vật thông qua hai lần phủ định biện chứng, kết quả đó sẽ quay trở về điểm xuất phát ban đầu nhưng nó có sự cao hơn về chất.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về Quy luật nào là quy luật cơ bản nhất của sự vận động và phát triển xã hội? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *