Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là nghĩa vụ được quy định liên quan đến quyền sở hữu tài sản của công dân. Trong nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác luôn thể hiện được những phẩm chất đạo đức nhất định của con người.

Bạn đang xem: Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

1. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

A. Trung thực.

B. Tự trọng.

C. Liêm khiết.

D. Cả A, B, C.

Trả lời đáp án đúng là D. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức là trung thực, tự trọng, liêm khiết.

Những đức tính này thể hiện rõ trong nghĩa vụ được pháp luật quy định. Sự trung thực thể hiện con người luôn thành thật không thực hiện hành vi gian dối, đánh cắp tài sản của người. Sự tự trọng thể hiện con người biết giữ gìn phẩm giá của bản thân, không thực hiện hành vi sai trái khiến uy tín bản thân bị ảnh hưởng. Còn liêm khiết thể hiện con người ngay thẳng, luôn trong sạch, không suy nghĩ đến lợi ích trong tài sản của người khác.

Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào?
Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

2. Trách nghiệm nghĩa vụ của công dân với tài sản của người khác

Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân với tài sản của người khác là:

  • Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu tài sản của người khác;
  • Không xâm phạm tài sản của người khác;
  • Trả nợ đầy đủ, đúng hẹn khi có vay nợ;
  • Gìn giữ tài sản của người khác khi mượn chúng;
  • Thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi gây ra hậu quả thiệt hại tài sản đó.
Tham Khảo Thêm:  How did Spanish language change over time?

Để thực hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tài sản của người khác thì công dân phải rèn luyện đức tính trung thực, thật thà, liêm khiết, tự trọng.

3. Ý nghĩa của việc tôn trọng tài sản của người khác

Việc tôn trọng tài sản của người khác có ý nghĩa vô cùng quan trọng như sau:

  • Nhằm duy trì sự tôn trọng và hoà thuận trọng xã hội: Nếu mỗi công dân đều tôn trọng tài sản của người khác thì mọi người sẽ đều có mối quan hệ tốt với nhau, xây dựng môi trường văn minh, lịch sự, bình đẳng.
  • Bảo vệ tốt quyền sở hữu tài sản: Tôn trọng tài sản của người khác cũng là bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Điều này giúp bảo vệ quyền sở hữu quyền sở hữu của chủ tài sản tránh những hành động trái pháp luật.
  • Giúp xây dựng mỗi quan hệ tốt đẹp: Khi bạn tôn trọng tài sản của người khác, thì họ sẽ bản thấy được tôn trọng và đánh giá cao. Từ đó giúp bạn xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
  • Ngăn ngừa việc xảy ra tranh chấp: Khi tôn trọng tài sản của người khác, bạn không làm tổn hại đến tài sản của họ, khiến cho hạn chế việc tranh chấp với nhau về vấn đề tài sản.

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Tham Khảo Thêm:  Bảng Giá King Bbq Giá Bao Nhiêu, King Bbq Buffet Chỉ 169K/Người Khi Đặt Sớm

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *