Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì?

Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì? Nhà nước và pháp luật là hai khái niệm quen thuộc với chúng ta. Nhưng hai phạm trù này có mối liên hệ gì với nhau. Mối liên hệ này thể hiện như thế nào? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì?

1. Nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức đặc biệt có quyền lực chính trị, một bộ máy được tạo lập để làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ địa vị của giai cấp trong một xã hội có giai cấp.

2. Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước, pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì?
Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì?

3. Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì?

Pháp luật và nhà nước có mối quan hệ thống nhất và biện chứng với nhau. Cụ thể:

  • Sự thống nhất giữa nhà nước và pháp luật:

Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội luôn gắn liền với nhau. Nhà nước ra đời thì cũng làm xuất hiện pháp luật. Để nhà nước được ra đời thì phải trải qua thời gian đấu tranh giữa các giai cấp, khi xã hội có những điều kiện về giai cấp và mâu thuẫn giai cấp thì nhà nước và pháp luật với tồn tại. Vì thế có thể thấy nhà nước và pháp luật có sự liên kết, thống nhất với nhau.

  • Pháp luật và nhà nước có sự phân biệt với nhau:
Tham Khảo Thêm:  How did the free enterprise system start?

Nhà nước là tổ chức có quyền lực công, đại diện cho sức mạnh càm pháp luật đại diện cho ý chí. Nhà nước chính là bộ máy nhà nước, còn pháp luật là quy tắc sử xự chung của con người.

  • Pháp luật và nhà nước có mối quan hệ tác động qua lại với nhau:

Nhà nước là cơ quan cơ quan thực hiện ban hành, thay đổi, huỷ bỏ, hoàn thiện với pháp luật, nhà nước có chức năng bảo vệ pháp luật, đưa pháp luật đưa vào đời sống của nhân dân. Còn pháp luật chính là sản phẩm trí tuệ của nhà nước. Pháp luật khi ban hành đóng vai trò để điều chỉnh hoạt động của nhà nước và quan hệ xã hội.

Pháp luật được nhà nước sử dụng để kiểm soát mọi hoạt động của nhà nước, nhà nước thông qua pháp luật sẽ thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ, chính sách đối nội, đối ngoại, chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá,…

Như vậy có thế thấy pháp luật và nhà nước có mối liên hệ gắn kết, pháp luật ra đời để củng cố mọi hoạt động của nhà nước, còn nhà nước chính là nơi đặt ra pháp luật.

Để bạn đọc dễ hiểu hơn thì chúng ta có thể thấy rằng Hiến pháp chính là văn bản pháp lý được cơ quan nhà nước ban hành, cụ thể là Quốc Hội, nhưng trong Hiến pháp quy định về chế độ nhà nước, về những cơ quan trong bộ máy nhà nước và một số vấn đề liên quan đến đất nước và con người.

Tham Khảo Thêm:  How did Aztecs cook their food?

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Mối quan hệ giữa Pháp luật và Nhà nước là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *