Lương công chức hải quan 2023

Lương công chức hải quan 2023. Công chức hải quan cũng là một ngạch công chức làm công việc chuyên môn kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá. Vậy mức lương hiện tại của công chức hải quan là như thế nào? Cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Lương công chức hải quan 2023

1. Bảng lương công chức hải quan

Các ngạch công chức hải quan được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP), cụ thể như sau:

  • Ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.
  • Ngạch kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050) được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
  • Ngạch kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051) được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
  • Ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
  • Ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053) được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06;
Tham Khảo Thêm:  Oppo r9 bao nhiêu tiền

Mức lương cơ sở áp dụng năm 2023 với hai mức lương là 1.490.000 đồng trước ngày 30/6/2023 căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP; và mức lương 1.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023 căn cứ theo Nghị quyết 69/2022/QH15.

Cụ thể bảng lương của từng ngạch công chức hải quan như sau:

1.1. Ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan (mã số 08.049)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

6,20

9.238.000

11.160.000

6,56

9.774.400

11.808.000

6,92

10.310.800

12.456.000

7,28

10.847.200

13.104.000

7,64

11.383.600

13.752.000

8,00

11.920.000

14.400.000

1.2. Ngạch kiểm tra viên chính hải quan (mã số 08.050)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

4,40

6.556.000

7.920.000

4,74

7.062.600

8.532.000

5,08

7.569.200

9.144.000

5,42

8.075.800

9.756.000

5,76

8.582.400

10.368.000

6,10

9.089.000

10.980.000

6,44

9.595.600

11.592.000

6,78

10.102.200

12.204.000

1.3. Ngạch kiểm tra viên hải quan (mã số 08.051)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

2,34

3.486.600

4.212.000

2,67

3.978.300

4.806.000

3,00

4.470.000

5.400.000

3,33

4.961.700

5.994.000

3,66

5.453.400

6.588.000

3,99

5.945.100

7.182.000

4,32

6.436.800

7.776.000

4,65

6.928.500

8.370.000

4,98

7.420.200

8.964.000

1.4. Ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

2,10

3.129.000

3.780.000

2,41

3.590.900

4.338.000

2,72

4.052.800

4.896.000

3,03

4.514.700

5.454.000

3,34

4.976.600

6.012.000

3,65

5.438.500

6.570.000

3,96

5.900.400

7.128.000

4,27

6.362.300

7.686.000

4,58

6.824.200

8.244.000

4,89

7.286.100

8.802.000

Tham Khảo Thêm:  How can we protect wildlife in points?

1.5. Ngạch nhân viên hải quan (mã số 08.053)

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

1,86

2.771.400

3.348.000

2,06

3.069.400

3.708.000

2,26

3.367.400

4.068.000

2,46

3.665.400

4.428.000

2,66

3.963.400

4.788.000

2,86

4.261.400

5.328.000

3,06

4.559.400

5.508.000

3,26

4.857.400

5.868.000

3,46

5.155.400

6.228.000

3,66

5.453.400

6.588.000

3,86

5.751.400

6.948.000

4,06

6.049.400

7.308.000

2. Thi công chức Hải quan có khó không?

Công chức Hải quan là một trong những vị trí khá quan trọng trong hệ thống hải quan của nhà nước. Nhiệm vụ của công chức Hải quan là thực hiện những công việc kiểm tra, giám sát, phương tiện hàng hoá, phòng chống buôn lậu qua biên giới, công tác về thuế với hàng hoá,….

Theo yêu cầu về năng lực chuyên môn thì cần có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá; năng lực đề xuất tham mưu; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực công nghệ thông tin cơ bản. Cùng với đó là chỉ tiêu tuyển dụng công chức cũng với số lượng nhỏ.

Vậy nên đánh giá những yếu tố trên có thể hiểu được công chức Hải quan là ngạch công chức khá khó thi. Người dự thi phải đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn và có chứng chỉ. Người đạt yêu cầu về năng lực thì cần chuẩn bị những kiến thức thi thật kỹ càng để tham dự kỳ thi tuyển công chức.

Tham Khảo Thêm:  How did Aristotle distinguish metaphysics from physics?

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Lương công chức hải quan 2023. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Lao động – Tiền lương liên quan.

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *