Kiểm tra viên hải quan là gì?

Kiểm tra viên hải quan là gì? Hải quan là một cơ quan kiểm tra, giám sát việc vận chuyển hàng hoá qua biên giới, hàng hoá xuất nhập khẩu để đánh thuế và phòng chống hoạt động buôn lậu. Vậy kiểm tra viên hải quan là gì? Làm những nhiệm vụ gì? Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn như thế nào? Cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ tìm hiểu chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Kiểm tra viên hải quan là gì?

1. Kiểm tra viên hải quan là gì?

Căn cứ khoản 1 điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định như sau:

Kiểm tra viên hải quan là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản của ngành hải quan, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong các quy chế quản lý, trong các quy trình nghiệp vụ hải quan theo sự phân công của lãnh đạo.

Như vậy có thể hiểu kiểm tra viên hải quan là người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ hải quan như kiểm tra hàng hoá, phương tiện xuất nhập cảnh, làm thủ tục xuất nhập cảnh, phòng chống những hoạt động buôn lậu.

2. Nhiệm vụ của kiểm tra viên hải quan

Kiểm tra viên hải quan là gì?
Kiểm tra viên hải quan là gì?

Kiểm tra viên hải quan có những nhiệm vụ như sau:

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;

Tham Khảo Thêm:  How can you tell a female cheetah?

b) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để điều tra, thu thập, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

c) Đề xuất ý kiến với lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan.

Căn cứ vào khoản 2 điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC.

3. Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn và trình độ đào tạo của kiểm tra viên hải quan

Cũng theo điều 16 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định:

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

a) Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác hải quan; nắm được chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của ngành Tài chính;

b) Nắm chắc và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, chế độ, quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan và có khả năng nghiên cứu, đề xuất triển khai hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

c) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết cho công tác chuyên môn như: kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật được trang bị;

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Tham Khảo Thêm:  How did the ideas of social Darwinism influence politics during the late 19th early 20th century quizlet?

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Kiểm tra viên hải quan là người làm việc trong cơ quan nhà nước nên cần nắm vững, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, nắm chắc và vận dụng linh hoạt các quy chế quản lý, có thể nắm bắt các kỹ năng sử dụng công cụ, thiết bị.

Kiểm tra viên hải quan phải có trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, có chững chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

4. Đối tượng của thủ tục hải quan là?

Đối tượng của thủ tục hải quan là hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới, tiền mặt ngoại tệ, vàng, kim loại đá quý, sản phẩm văn hoá, bưu phẩm, bưu kiện, hành lý của người xuất nhập cảnh, hàng hoá quá cảnh; hoặc phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ.

Những đối tượng này khi làm thủ tục hải quan sẽ được kiểm tra kỹ càng, số lượng, chất lượng, nhằm chống hoạt động gian lận, buôn lậu hàng chưa đánh thuế, hàng cấm.

Tham Khảo Thêm:  How can the Kansas-Nebraska Act be best understood?

Trên đây là những tìm hiểu của Trường Tiểu học Thủ Lệ về vấn đề Kiểm tra viên hải quan là gì? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Cán bộ công chức liên quan.

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *