Học Viện Hàng Không Học Phí Bao Nhiều, Học Phí Học Viện Hàng Không Việt Nam 2018

*

Ban hành quy định các khoản thu, mức thu và phương thức thu đối với người học năm học 2021-2022.

Điều 1: Chủ đề ứng dụng.

Bạn đang xem: Học viện bay giá bao nhiêu?

Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ sau đại học, đại học, cao đẳng chính quy và đại học hệ vừa học vừa làm, được tài trợ từ 3 tháng trở lên trong năm học 2021-2022. Từ năm học 2022-2023 trở đi, Học viện Hàng không Việt Nam sẽ áp dụng mức học phí theo phương án tuyển sinh của Học viện.

Điều 2: Các khoản thu và tỷ lệ.1. Học phí: Căn cứ vào tính chất của từng chuyên ngành và chương trình đào tạo, Học viện xác định mức học phí học kỳ I (2021-2022) và học kỳ II (2021-2022) cho các đối tượng khác nhau, cụ thể như sau: 1.1. Chương trình đào tạo tín chỉ:

STT

Chủ yếu

Học phí 01 tín chỉ (VNĐ)

I. Xếp loại cựu sinh viên

525.000 won

thứ hai. các lớp đại học.

Trước hết

Quản lý kinh doanh

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

390.000 won

2

ngôn ngữ tiếng anh

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

390.000 won

3

Kỹ thuật điện tử và công nghệ truyền thông

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

460.000 won

4

Quản lý hoạt động bay

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

390.000 won

5

kỹ thuật bay

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

430.000 won

6

công nghệ thông tin

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

440.000 won

7

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

– Vật liệu cơ bản

345.000 won

– Chủ yếu

440.000 won

* Môn học chính có nhiều môn chung

390.000 won

Ngày thứ ba. các lớp đại học

Trước hết

Dịch vụ thương mại cho các hãng hàng không

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

295.000 won

2

Kiểm soát điều hướng không khí

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

295.000 won

3

kiểm tra an ninh hàng không

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

305.000 won

4

Kỹ thuật điện tử và công nghệ truyền thông

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

295.000 won

5

Kỹ thuật điện tử hàng không

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

345.000 won

6

Kỹ thuật bảo trì cơ khí máy bay

– Vật liệu cơ bản

250.000 won

– Chủ yếu

350.000 won

* Môn học chính có nhiều môn chung

295.000 won

Thứ tư. Các lớp đại học vừa học vừa làm

Trước hết

Quản lý kinh doanh

– Vật liệu cơ bản

515.000 won

– Chủ yếu

515.000 won

2

Quản lý hoạt động bay

– Vật liệu cơ bản

515.000 won

– Chủ yếu

630.000 won

3

Công nghệ điện tử và truyền thông

– Vật liệu cơ bản

515.000 won

– Chủ yếu

680.000 won

Tham Khảo Thêm:  How can technology improve standard of living?

1.2 Tỷ lệ học lại và cải thiện kết quả học tập: Đại học, Đại học học chế tín chỉ, Dạy lại, Học cải thiện cùng với các học kỳ chính quy áp dụng mức học phí cho các học kỳ chính quy. 1.3

Xem thêm: 5 Hal Istimewa Di Phim Anime Ở Góc Này Của Thế Giới, Ở Góc Này Của Thế Giới (phim)

Tiết dạy các học phần trong và ngoài ngành thu theo thỏa thuận hợp đồng đào tạo.2. Anavar. 2.1. Thu ký túc xá Cơ sở 2, 18A Cộng Hòa.

TT

nội dung

đơn giá

NB

Trước hết

phòng tập thể (dãy kín)

390.000đ/tháng/HV

Thu theo thực tế

2

phòng ngủ (phạm vi bình thường)

260.000đ/tháng/HV

Thu theo thực tế

2.2. Thu Ký túc xá tại Cơ sở 1, 104 Nguyễn Văn Trỗi.

TT

nội dung

đơn giá

NB

Trước hết

phòng đứng miễn phímáy điều hòa

1.137.000 Việt Nam Đồng (VNĐ)/tháng/HV

Điện năng tiêu thụ 200 kW/tháng

Điều 3: Phương thức thanh toán1. Đối với hệ cao học, đại học và cao đẳng (kể cả CQ, VL-VH) – Học phí được thu theo từng năm học làm 2 đợt trong mỗi học kỳ, khi Phòng Đào tạo mở cửa đăng ký học từng phần. – Học phí phải nộp ngay khi đăng ký lớp học trên hệ thống (đối với trường hợp nộp học phí trực tuyến), nhưng chậm nhất là 2 tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ. (Nếu học phí đóng qua ngân hàng) Việc đăng ký lớp học chỉ được coi là hoàn tất khi học viên đã thanh toán học phí thành công. Đối với các lớp thực hiện theo hợp đồng đào tạo với đơn vị. Sau khi ký hợp đồng đào tạo với các đơn vị trong và ngoài ngành, Học viện đã mở lớp và thu học phí theo tiến độ thực hiện hợp đồng. * chú ý:Sinh viên đóng học phí trên Cổng thông tin sinh viên. – Học phí được thanh toán qua ngân hàng theo thời hạn thông báo thu học phí từng học kỳ của Phòng Tài chính – Kế toán. – Cung cấp tại Phòng Tài chính – Kế toán Học viện, số 104 Nguyễn Văn Troy, Q.Phú Noãn, TP.HCM (chỉ dành cho sinh viên mới ra trường). Nhà trường yêu cầu học sinh, sinh viên nộp qua hệ thống ngân hàng (ưu tiên trước), trừ trường hợp do lỗi kỹ thuật của ngân hàng hoặc liên quan đến khóa học, học phí mà học sinh, sinh viên muốn thắc mắc. Nếu có vấn đề, bạn sẽ trả trực tiếp vào bài luận học thuật 4. Xóacác biện pháp cưỡng chế 1. Quá thời hạn thu học phí quy định Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách sinh viên theo quy định hiện hành, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. 2. Trường hợp khó khăn phải nộp hồ sơ kèm theo các minh chứng về Phòng Tài chính – Kế toán trước khi hết thời hạn nộp học phí để được xem xét. Điều 5. Quy chế thực hiện Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện và người học có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

Tham Khảo Thêm:  How did the Galapagos Islands become so diverse?

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *