Bộ Sách Lớp 3 Giá Bao Nhiêu, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2021Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2019-2020 có bao nhiêu bộ, giá bao nhiêu, mua ở đâu…

Bạn đang xem Bộ Sách Lớp 3 Giá Bao Nhiêu?

Bạn đang xem: Giá sách giáo khoa lớp ba

Sách giáo khoa lớp 3 năm học 2019-2020 đã đổi mới chưa?

*

Học sinh lớp 3 năm học 2019-2020 vẫn học theo chương trình cũ.

Trước thông tin chương trình sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ năm học 2019-2020 đã khiến nhiều phụ huynh, nhất là học sinh năm nay lên lớp 3 phải học theo chương trình mới, chưa mua sách giáo khoa cho con.

Xem Thêm: Học Phí Đại Học Tài Chính Marketing Là Trường Công Lập Hay Trường Đại Học Tài Chính Marketing Là Trường Công Lập Hay Dân Lập?

Giá sách giáo khoa lớp 3 năm học 2019-2020 tăng mạnh so với năm trước

Nhà xuất bản Giáo dục tăng giá sách giáo khoa mới phát hành năm 2019, theo đó Tủ sách trường cấp 3 Năm học 2019-2020 cũng tăng 18% so với giá SGK năm học 2018-2019.

Cụ thể, giá sách giáo khoa lớp 3 năm học 2019-2020 như sau:

Bảng giá sách giáo khoa lớp 3 năm học 2019-2020

STT tên sản phẩm đơn giá
Trước hết sách toán lớp 3 13.000
2 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 1 13.000
3 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 13.000
4 Sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 11.000 won
5 Tập làm văn 3/1 4000
6 Tập làm văn 3/2 4000
7 Vở bài tập Tiếng Việt 3/1 7300
số 8 Vở bài tập Tiếng Việt 3/2 6500
9 Sách Bài Tập Toán 3/1 7600
mười Sách Bài Tập Toán 3/2 7600
11 cuốn sách vẽ 3 12800
thứ mười hai Tự nhiên và xã hội quyển 3 7500
13 vở bài tập đạo đức 3 4500
14 Tuyển tập bài hát 3 3800
15 Vở luyện viết chữ đẹp 3/1 10.000 won
16 Vở luyện chữ đẹp 3/2 10.000 won
17 Đào tạo thực hành 3 14.000 won
18 bản nhạc 5.000 won
19 Luyện viết 3 20.000 won
20 Sách Thực hành Toán Cơ bản và Nâng cao 3/1 23.000 won
21 Sách Thực hành Toán Cơ bản và Nâng cao 3/2 25.000 won
22 Sách Luyện Tiếng Việt Cơ Bản Và Nâng Cao 3/1 21.000 won
23 Sách Luyện Tiếng Việt Cơ Bản Và Nâng Cao 3/2 21.000 won
24 Luyện viết tiếng Anh 3/1 22.000 won
25 Luyện viết tiếng Anh 3/2 22.000 won
Thêm vào 299.600
Tham Khảo Thêm:  How database is different from file system?

Tuy nhiên, đối với SGK in từ năm 2018 trở về trước vẫn giữ nguyên giá nên để tiết kiệm bạn có thể mua SGK cũ in từ năm 2018, hoặc đặt mua SGK cũ cho các em.

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *