Danh sách học sinh đạt giải Hội thao QP-AN TP 2020

Danh sách học sinh đạt giải Hội thao QP-AN TP 2020
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chúc mừng học các em học sinh đã đạt giải trong Hội thao GDQP-AN diễn ra trong các ngày 04/01, 09/01 và 10/01/2020.
Chúc mừng học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi