Giải Võ Trường Toản 2019

Giải Võ Trường Toản 2019
Trường THPT MẠC ĐĨNH CHI
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Thu Hồng - TTCM tổ Toán
đạt giải thưởng VÕ TRƯỜNG TOẢN NĂM 2019.