Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 919
  • Tháng hiện tại: 7467
  • Tổng lượt truy cập: 1259756

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:57 Đã xem 69 Đã tải về 38

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:56 Đã xem 55 Đã tải về 24

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 30/09/2018 20:49 Đã xem 42 Đã tải về 13

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 30/09/2018 20:48 Đã xem 33 Đã tải về 7

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 30/09/2018 20:46 Đã xem 34 Đã tải về 13

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 05:32 Đã xem 1537 Đã tải về 1161

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 05:30 Đã xem 1398 Đã tải về 1223

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 05:28 Đã xem 1479 Đã tải về 233

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 05:26 Đã xem 1793 Đã tải về 2924

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 27/05/2015 20:56 Đã xem 1444 Đã tải về 864

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 07/03/2015 20:47 Đã xem 1325 Đã tải về 399

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 10:32 Đã xem 1054 Đã tải về 231

Bài tập nghề

Gửi lên: 30/01/2015 21:05 Đã xem 1113 Đã tải về 248

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 30/01/2015 21:00 Đã xem 905 Đã tải về 179

Nghiên cứu khoa học

Gửi lên: 27/10/2014 18:34 Đã xem 857 Đã tải về 129