Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 471
  • Tháng hiện tại: 12141
  • Tổng lượt truy cập: 1554270

Quạt thông minh

Trong thời đại công nghệ hóa, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang là xu thế, con người ngày càng muốn máy tính và các thiết bị trở nên thông minh hơn.

Gửi lên: 07/11/2019 02:13 Đã xem 49 Đã tải về 11

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:57 Đã xem 534 Đã tải về 282

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:56 Đã xem 453 Đã tải về 201

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 30/09/2018 20:49 Đã xem 305 Đã tải về 87

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 30/09/2018 20:48 Đã xem 271 Đã tải về 45

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 30/09/2018 20:46 Đã xem 283 Đã tải về 66

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 05:32 Đã xem 1998 Đã tải về 1512

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 05:30 Đã xem 1870 Đã tải về 1757

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 05:28 Đã xem 1838 Đã tải về 286

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 05:26 Đã xem 2445 Đã tải về 4174

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 27/05/2015 20:56 Đã xem 1857 Đã tải về 1166

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 07/03/2015 20:47 Đã xem 1570 Đã tải về 450

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 10:32 Đã xem 1399 Đã tải về 346

Bài tập nghề

Gửi lên: 30/01/2015 21:05 Đã xem 1350 Đã tải về 289

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 30/01/2015 21:00 Đã xem 1135 Đã tải về 262