Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 542
  • Tháng hiện tại: 11672
  • Tổng lượt truy cập: 1452529

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:57 Đã xem 327 Đã tải về 167

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:56 Đã xem 258 Đã tải về 116

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 30/09/2018 20:49 Đã xem 213 Đã tải về 52

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 30/09/2018 20:48 Đã xem 176 Đã tải về 23

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 30/09/2018 20:46 Đã xem 175 Đã tải về 36

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 05:32 Đã xem 1793 Đã tải về 1341

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 05:30 Đã xem 1674 Đã tải về 1455

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 05:28 Đã xem 1710 Đã tải về 268

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 05:26 Đã xem 2173 Đã tải về 3520

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 27/05/2015 20:56 Đã xem 1694 Đã tải về 1013

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 07/03/2015 20:47 Đã xem 1473 Đã tải về 424

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 10:32 Đã xem 1259 Đã tải về 286

Bài tập nghề

Gửi lên: 30/01/2015 21:05 Đã xem 1265 Đã tải về 267

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 30/01/2015 21:00 Đã xem 1042 Đã tải về 215

Nghiên cứu khoa học

Gửi lên: 27/10/2014 18:34 Đã xem 993 Đã tải về 152