Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 704
  • Tháng hiện tại: 3662
  • Tổng lượt truy cập: 1521344

Quạt thông minh

Trong thời đại công nghệ hóa, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang là xu thế, con người ngày càng muốn máy tính và các thiết bị trở nên thông minh hơn.

Gửi lên: 07/11/2019 14:13 Đã xem 25 Đã tải về 8

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:57 Đã xem 473 Đã tải về 255

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:56 Đã xem 395 Đã tải về 178

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 01/10/2018 07:49 Đã xem 273 Đã tải về 77

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 01/10/2018 07:48 Đã xem 243 Đã tải về 41

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 01/10/2018 07:46 Đã xem 248 Đã tải về 59

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 16:32 Đã xem 1940 Đã tải về 1490

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 16:30 Đã xem 1809 Đã tải về 1661

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 16:28 Đã xem 1793 Đã tải về 278

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 16:26 Đã xem 2358 Đã tải về 4013

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 28/05/2015 07:56 Đã xem 1798 Đã tải về 1138

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 08/03/2015 08:47 Đã xem 1539 Đã tải về 445

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 22:32 Đã xem 1352 Đã tải về 328

Bài tập nghề

Gửi lên: 31/01/2015 09:05 Đã xem 1322 Đã tải về 286

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 31/01/2015 09:00 Đã xem 1106 Đã tải về 253