Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 32709
  • Tổng lượt truy cập: 1613320

Quạt thông minh

Trong thời đại công nghệ hóa, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang là xu thế, con người ngày càng muốn máy tính và các thiết bị trở nên thông minh hơn.

Gửi lên: 07/11/2019 02:13 Đã xem 86 Đã tải về 18

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:57 Đã xem 640 Đã tải về 325

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:56 Đã xem 541 Đã tải về 226

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 30/09/2018 20:49 Đã xem 364 Đã tải về 94

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 30/09/2018 20:48 Đã xem 326 Đã tải về 48

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 30/09/2018 20:46 Đã xem 335 Đã tải về 69

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 05:32 Đã xem 2069 Đã tải về 1541

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 05:30 Đã xem 1959 Đã tải về 1841

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 05:28 Đã xem 1913 Đã tải về 303

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 05:26 Đã xem 2546 Đã tải về 4374

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 27/05/2015 20:56 Đã xem 1945 Đã tải về 1209

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 07/03/2015 20:47 Đã xem 1614 Đã tải về 455

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 10:32 Đã xem 1460 Đã tải về 357

Bài tập nghề

Gửi lên: 30/01/2015 21:05 Đã xem 1397 Đã tải về 296

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 30/01/2015 21:00 Đã xem 1188 Đã tải về 270