Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 674
  • Tháng hiện tại: 14516
  • Tổng lượt truy cập: 1310765

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:57 Đã xem 132 Đã tải về 61

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 30/09/2018 20:56 Đã xem 111 Đã tải về 39

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 30/09/2018 20:49 Đã xem 102 Đã tải về 21

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 30/09/2018 20:48 Đã xem 78 Đã tải về 11

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 30/09/2018 20:46 Đã xem 79 Đã tải về 18

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 05:32 Đã xem 1600 Đã tải về 1195

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 05:30 Đã xem 1475 Đã tải về 1292

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 05:28 Đã xem 1561 Đã tải về 238

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 05:26 Đã xem 1886 Đã tải về 3054

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 27/05/2015 20:56 Đã xem 1510 Đã tải về 906

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 07/03/2015 20:47 Đã xem 1364 Đã tải về 404

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 10:32 Đã xem 1120 Đã tải về 248

Bài tập nghề

Gửi lên: 30/01/2015 21:05 Đã xem 1163 Đã tải về 251

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 30/01/2015 21:00 Đã xem 950 Đã tải về 190

Nghiên cứu khoa học

Gửi lên: 27/10/2014 18:34 Đã xem 906 Đã tải về 140