Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 671
  • Tháng hiện tại: 10769
  • Tổng lượt truy cập: 1493536

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:57 Đã xem 411 Đã tải về 222

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:56 Đã xem 334 Đã tải về 156

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 01/10/2018 07:49 Đã xem 251 Đã tải về 72

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 01/10/2018 07:48 Đã xem 208 Đã tải về 36

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 01/10/2018 07:46 Đã xem 214 Đã tải về 53

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 16:32 Đã xem 1864 Đã tải về 1417

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 16:30 Đã xem 1748 Đã tải về 1556

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 16:28 Đã xem 1759 Đã tải về 275

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 16:26 Đã xem 2268 Đã tải về 3781

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 28/05/2015 07:56 Đã xem 1745 Đã tải về 1084

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 08/03/2015 08:47 Đã xem 1507 Đã tải về 440

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 22:32 Đã xem 1305 Đã tải về 309

Bài tập nghề

Gửi lên: 31/01/2015 09:05 Đã xem 1300 Đã tải về 282

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 31/01/2015 09:00 Đã xem 1065 Đã tải về 235

Nghiên cứu khoa học

Gửi lên: 28/10/2014 05:34 Đã xem 1025 Đã tải về 166