Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 500
  • Tháng hiện tại: 16285
  • Tổng lượt truy cập: 1357882

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018 Ngày 2

Đề thi ngày 2: ngày 25 tháng 9 năm 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:57 Đã xem 229 Đã tải về 129

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi K12 Tháng 9 2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG 12 Tháng 9 - 2018

Gửi lên: 01/10/2018 07:56 Đã xem 166 Đã tải về 82

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 3

Tiêu chí

Gửi lên: 01/10/2018 07:49 Đã xem 143 Đã tải về 42

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017 - 2

Tài liệu về tổ chức hoạt động nhóm

Gửi lên: 01/10/2018 07:48 Đã xem 111 Đã tải về 16

Tài liệu tập huấn Đà lạt 2017

Tập huấn Đà Lạt 2017

Gửi lên: 01/10/2018 07:46 Đã xem 113 Đã tải về 29

Tài liệu bồi dưỡng GV

BDGV

Gửi lên: 10/09/2015 16:32 Đã xem 1691 Đã tải về 1298

Tin chuyên

Tài liệu tập huấn Thầy Nguyễn Thanh Tùng

Gửi lên: 10/09/2015 16:30 Đã xem 1572 Đã tải về 1417

Đề Thi TS 10 năm 2012

Đề thi TS 10 chuyên 2012

Gửi lên: 10/09/2015 16:28 Đã xem 1616 Đã tải về 256

Tài liệu chuyên Tin

Tuyển tập các đề thi HSG Tin học

Gửi lên: 10/09/2015 16:26 Đã xem 2019 Đã tải về 3354

Tài liệu chuyên Tin

Gửi lên: 28/05/2015 07:56 Đã xem 1593 Đã tải về 970

Thực hành Nghề Tin học

Gửi lên: 08/03/2015 08:47 Đã xem 1401 Đã tải về 414

Thuật toán

Gửi lên: 06/02/2015 22:32 Đã xem 1184 Đã tải về 274

Bài tập nghề

Gửi lên: 31/01/2015 09:05 Đã xem 1196 Đã tải về 263

Bài tập Tin 12

Gửi lên: 31/01/2015 09:00 Đã xem 987 Đã tải về 202

Nghiên cứu khoa học

Gửi lên: 28/10/2014 05:34 Đã xem 944 Đã tải về 149