Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 253
  • Tháng hiện tại: 253
  • Tổng lượt truy cập: 1906618
TỔ GIÁM THỊ - BẢO VỆ
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

 
"Kỷ luật không phải là kiểm soát được người khác mà là kiểm soát được chính mình“.
          Đạo đước là gốc, là nền tảng của sự phát triển nhân cách con người. Vì thế dạy cho các em bài học làm người rất quan trọng bởi trước khi các em rời mái trường để bước vào đời, ngoài kiến thức chuyên môn thì các em cần phải có nhân cách đạo đức, trách nhiệm, kỉ năng sống và làm việc là vô cùng cần thiết.
          Bằng tình thương, lương tâm và trách nhiệm, các thầy cô đã đem hết khả năng, kinh nghiệm, sức lực của mình để giáo dục các em thành những con người có ích cho xã hội. Những bài học về tính kỷ luật hôm nay sẽ là hành trang quý báu theo các em đến suốt cuộc đời mai sau.

 
Danh sách Thầy/Cô Tổ Giám thị - Bảo vệ
STT Họ và tên Nhiệm vụ Điện thoại Ghi chú
1 Lữ Thanh Trước Tổ trưởng, Tổng Giám thị    
2 Nguyễn Ngọc Thắng Tổ phó    
3 Lê Văn Sang      
4 Phạm Công Danh      
5 Lâm Chí Hoàng      
6 Đinh Nguyên Minh Trí      
7 Nguyễn Thanh Tùng TTCĐ    
8 Lưu Trường Thành      
9 Đào Thị Mai Hạnh      
10 Vy Thị Hồng Hà      
11 Nguyễn Thị Thảo      
12 Mạch Thanh Tùng Nhóm trưởng Bảo Vệ    
13 Lê Minh Tiến Bảo Vệ    
14 Võ Văn Thành Bảo Vệ    
15 Khương Đình Trương Bảo Vệ    
 
Tập thể nhân viên Tổ Giám thị - Bảo vệ

Giỗ tổ HV 2017
 

Văn bản mới

Số: Văn bản công khai
Tên: (HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU DỰ THI)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (GIẤY CHỨNG NHẬN)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN NGHỈ HỌC)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN MƯỢN HỌC BẠ)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tên: (THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 THƯỜNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 16, 17 THÁNG 7 NĂM 2020)

Ngày BH: (04/06/2020)

Số: Số: 1454/TB-GDĐT-KTKĐCLGD
Tên: (Về việc tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2020 - 2021)

Ngày BH: (21/05/2020)

Số: Số: 1404/GDĐT-KTKĐCLGD-Về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021
Tên: (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021)

Ngày BH: (18/05/2020)

Số: Số: 1403/TB-GDĐT-KTKĐCLGD-Về việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
Tên: (Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;)

Ngày BH: (18/05/2020)

Nhà tài trợ

WebSite liên kết