Rss Feed

Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 12782
  • Tổng lượt truy cập: 1883287
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI

Nhiệm kỳ: 2012 - 2015


(Chủ tịch công đoàn)

BCH_Cong_Doan
(Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2015)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CĐCS
Đơn vị THPT Mạc Đĩnh Chi Nhiệm kỳ 2012 - 2015

 
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ DI ĐỘNG
1 Ca Thanh Tòng Chủ tịch công đoàn 0909331241
2 Đinh Nguyên Sơn Tùng Phó chủ tịch 0903659766
3 Nguyễn Thị Hậu Phương Ủy viên 0903032694
4  Trần Thị Thúy Ái Ủy viên 0987505879
5 Nguyễn Thị Hạ Nguyên Ủy viên 0973091122
6 Nguyễn Minh Tâm Ủy viên 0933939328
7 Trần Quý Giáp Ủy viên 0989884931

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CĐCS
Đơn vị THPT Mạc Đĩnh Chi Nhiệm kỳ 2012 – 2015

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ DI ĐỘNG
1 Nguyễn Thị Hạ Nguyên Chủ nhiệm phụ trách chung 0973091122
3 Nguyễn Văn Bình Ủy viên 0918778657
3 Nguyễn Thị Diễm Hà Ủy viên  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI
NHIỆM KỲ 2012– 2015
(Xem chi tiết)

THÀNH TÍCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI QUA CÁC THỜI KỲ

Năm học Xếp loại Hình thức khen
2001 - 2002 Vững mạnh- xuất sắc Cờ thi đua xuất sắc LĐLĐTP
Bằng khen LĐLĐTP
(Xem chi tiết)
2011 - 2012 Vững mạnh- xuất sắc Bằng khen LĐLD T
Cờ thi đua XS của CĐGD Việt Nam


 
 

Văn bản mới

Số: Văn bản công khai
Tên: (HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU DỰ THI)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (GIẤY CHỨNG NHẬN)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN NGHỈ HỌC)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: Văn bản công khai
Tên: (ĐƠN XIN MƯỢN HỌC BẠ)

Ngày BH: (20/05/2020)

Số: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tên: (THỐNG KÊ NGUYỆN VỌNG THÍ SINH TUYỂN SINH 10 THƯỜNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 KHÓA NGÀY 16, 17 THÁNG 7 NĂM 2020)

Ngày BH: (04/06/2020)

Số: Số: 1454/TB-GDĐT-KTKĐCLGD
Tên: (Về việc tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2020 - 2021)

Ngày BH: (21/05/2020)

Số: Số: 1404/GDĐT-KTKĐCLGD-Về tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021
Tên: (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021)

Ngày BH: (18/05/2020)

Số: Số: 1403/TB-GDĐT-KTKĐCLGD-Về việc tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
Tên: (Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;)

Ngày BH: (18/05/2020)

Nhà tài trợ

WebSite liên kết